CITYBELL ACADEMY prowadzi działalność edukacyjną i badawczą. Dzięki współpracy z ekspertami dziedzinowymi jak również partnerami instytucjonalnymi powstają opracowania merytoryczne i raporty, które mogą być Państwu pomocne w Waszej codziennej pracy. Zapraszamy do korzystania z bazy wiedzy CITYBELL ACADEMY.