Szkolenie NOWOCZESNA KOMUNIKACJA MEDIALNA

Nowoczesna komunikacja medialna w służbie społeczeństwu obywatelskiemu

Celem szkoleń medialnych oferowanych przez CITYBELL ACADEMY jest wszechstronne przygotowanie Uczestników do wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami w każdej postaci – w mediach oraz przed publicznością „na żywo”.

Sprawność na tym polu osiągana jest poprzez:

  • Poznanie zasad teoretycznych związanych ze specyfiką wystąpień publicznych, sytuacji stresowych, reguł dotyczących zachowań w studiu telewizyjnym i podczas spotkań prasowych
  • Przełamaniem dotychczasowego sposobu myślenia o relacjach z mediami, pracy dziennikarza
  • Roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej
  • Dzięki intensywnemu treningowi praktycznemu, polegającemu na ćwiczeniach konkretnych zachowań i wystąpień przed kamerą, popartych szczegółową analizą popełnianych błędów dokonaną przez fachowego i doświadczonego trenera. Dla maksymalnej skuteczności, istotne jest stworzenie w czasie treningu medialnego maksymalnego realizmu sytuacyjnego, pozwalającego osobom szkolonym poczuć atmosferę realnego wystąpienia w mediach.

Z uwagi na szczególny rodzaj szkolenia CITYBELL ACADEMY współpracuje w tym obszarze wyłącznie ze specjalistami posiadającymi wyjątkowe doświadczenie w pracy w mediach. W ramach realizacji szkolenia eksperci CITYBELL ACADEMY z racji swojego doświadczenia we współpracy z samorządami koordynują całość przebiegu szkolenia oraz opracowują problemy ważne dla uczestników, które podczas szkolenia powinny zostać w ramach ćwiczeń poruszone.Przygotowanie szkolenia obejmować będzie również weryfikację i analizę sytuacji, z którymi uczestnicy szkolenia stykają się najczęściej. Podczas warsztatu mogą zostać omówione wybrane sytuacje, z którymi uczestnicy mieli do czynienia w rzeczywistości. Takie sytuacje i tematy – mogą zostać włączone do programu szkolenia.

Do kogo?

Szkolenie Nowoczesna komunikacja medialna w służbie społeczeństwu obywatelskiemu skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy z racji pełnionych funkcji są odpowiedzialni za relacje z mediami, uczestniczą w spotkaniach medialnych i występują publicznie.

Czas trwania: jeden lub dwa dni.

Koszty: uzależnione są od ilości osób biorących udział w szkoleniu/seminarium czasu trwania oraz ostatecznie określonej formuły spotkania. Przy założeniu, że spotkanie odbywa się w innym mieście niż Warszawa – do kosztów szkolenia należy dodać koszty dojazdu (i noclegu przy szkoleniu dwudniowym).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza ZAPYTANIA.

Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.

Wyślij ZAPYTANIE