Celem CITYBELL ACADEMY jest kreowanie innowacyjnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się szeroko pojętym brandingiem miejsc. Dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, CITYBELL ACADEMY zwiększa ona swój potencjał merytoryczny, szkoleniowy i badawczy.

amsterdam_marketing

Amsterdam Marketing jest organizacją tworzącą i realizującą projekty z zakresu brandingu miejsc dla miast i regionów, m.in. projekt „I amsterdam” dla metropolii Amsterdam. Amsterdam Marketing prowadzi działania z zakresu marketingu, promocji, badań, analiz w kraju i na rynkach zagranicznych. Ponadto odpowiada za rozwój usług marketingowych. Zajmuje się budową współpracy między interesariuszami miasta tak, by tworzyć trwałe, międzysektorowe możliwości i rozwiązania dla metropolii. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie dziedziny jaką jest City Hospitality. Kreatywność, Innowacja i „Duch Przedsiębiorczości” to nadrzędne wartości, które wyznaje Amsterdam Marketing. Dzięki współpracy pomiędzy Citybell Consulting a Amsterdam Marketing możliwy jest transfer wiedzy na rynek polski w zakresie szeregu dziedzin związanych z marketingiem miejsc oraz możliwa jest współpraca z ekspertami i przedstawicielami miast i regionów z całego świata.

Więcej informacji na www.amsterdammarketing.org

logo zwiazek miast polskichl

Związek Miast Polskich jest ogólnopolską organizacją samorządową. Istnieje od 1917 roku. Reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Obecnie do Związku należą 304 miasta. Mieszka w nich około 73% miejskiej ludności kraju. Związek Miast Polskich realizuje działania poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. W ramach wsparcia eksperckiego zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). W zakresie wymiany doświadczeń prezentuje i popularyzuje dobre praktyki z miast oraz przygotowuje liczne konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty.

Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

Więcej informacji na www.zmp.poznan.pl

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest agencją rządową prowadzącą działania na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki zarówno w kraju jak i zagranicą. Jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria, Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,  Japonia, Niemcy, USA,  Rosja, Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy, Ukraina). Celem POT jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, aby zwiększyć zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów.

Więcej informacji na www.pot.gov.pl