CITYBELL ACADEMY jest międzynarodowym projektem edukacyjnym i think-tankiem, służącym transferowi i upowszechnianiu wiedzy oraz najlepszych praktyk na rynek polski w zakresie szeroko pojętego brandingu miejsc. Obejmuje działalność badawczo – rozwojową oraz organizację programów edukacyjnych w Polsce i zagranicą: seminariów, szkoleń i konferencji w kooperacji z uznanymi ekspertami i instytucjonalnymi partnerami polskimi i zagranicznymi.

ANNA PROSZOWSKA-SALA

Oferta CITYBELL ACADEMY skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów miast i regionów, biznesu, organizacji turystycznych (krajowych, miejskich, regionalnych i lokalnych), punktów informacji turystycznej, uczelni, izb gospodarczych oraz instytucji kultury. CITYBELL ACADEMY jest przedsięwzięciem edukacyjnym, interdyscyplinarnym, odpowiadającym na rodzące się wyzwania i potrzeby w zakresie brandingu miejsc.

Zapraszam do współpracy.

Anna Proszowska-Sala, Head of CITYBELL ACADEMY, Prezez Zarządu Citybell Consulting

Partnerzy merytoryczni

CITYBELL CONSULTING
amsterdam marketing
Polska Organizacja Turystyczna
Związek Miast Polskich

Zakres działalności badawczej i edukacyjnej CITYBELL ACADEMY:

Place branding jest dziedziną obejmującą zarządzanie kapitałem marki miasta, regionu, kraju, która całkowicie zmienia sposób, w jaki miejsca będą się rozwijać i konkurować w przyszłości. Jest funkcją napędzającą sprzedaż, pozyskiwanie inwestycji, kreującą kulturę, turystykę i tworzącą dobrobyt. Ma niebagatelne znaczenie w zrównoważonym rozwoju miast i regionów. Dzisiaj zaostrza się konkurencja zarówno na lokalnym rynku jak i międzynarodowym w zakresie budowania reputacji miejsc. Dynamiczny rozwój technologii i mediów on-line, ich zasięg oraz stopień wykorzystywania przez społeczeństwo oznacza silne implikacje dla komunikacji stosowanej przez instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości staje się kluczowe dla osiągania przez miasta i regiony sukcesów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

 • City Hospitality Management
 • Zarządzanie marką miejsca
 • Promocja inwestycyjna
 • Strategie budowania relacji z mediami
 • Nowoczesna komunikacja medialna w służbie społeczeństwu obywatelskiemu
 • Social media, digital communications w sektorze publicznym
 • Koordynacja promocji w samorządach
 • Travel & tourism publicity: Media relations. Story telling. Content marketing. Social media
 • Marketing turystyczny – rozwój produktu turystycznego i wprowadzanie innowacji, badania, segmentacja rynku, planowanie
 • Event marketing
 • City Marketing
 • Promocja turystyczna – produkcja filmowa, video
 • Polityka turystyczna – modele współpracy, planowanie urbanistyczne
 •  Marketing, Cruise Tourism (River cruising, Sea cruising)
 • Turystyka zrównoważona